U Gradskoj vijećnici uručene su ECDL diplome za 16 polaznika, zaposlenika gradske uprave, koji su uspješno završili tečaj osposobljavanja u trajanju 120 sati i položili svih sedam modula. Diplome su 15. svibanja uručili Josip Levatić, predsjednik Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije i Tomislav Jarmić, ovlašteni predavač i ispitivač. Ovom podjelom diploma završila je još jedna faza projekta pod nazivom „Za kvalitetu zapošljavanja i rada“ kojeg zajednički provode Grad Varaždin, Pučko otvoreno učilište Varaždin i Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Varaždinske županije. Riječ je o informatičkom osposobljavanju nezaposlenih sa Zavoda za zapošljavanje, zatim djelatnika javnih poduzeća i ustanova, obrtnika, te zaposlenika u gradskoj upravi. Spomenimo da je Zajednica tehničke kulture Varaždinske županije podružnica testnog centra ECDL Hrvatske zajednice tehničke kulture.