Akcija učenika osnovnih i srednjih škola,

članova udruga tehničke kulture i ostalih građana

  

Bedemi Starog Grada u subotu 7. lipnja 2014.godine

od 10 do 12 sati. 

Dođite i zabavite se. Sudjelujte u aktivnostima i svojim modelima.