Varaždin, 7. travnja 2015.

 

Temeljem članka 37. Statuta Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije i odluke Izvršnog odbora, sazivam redovno zasjedanje Skupštine Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije za utorak, 21. travnja 2015. godine s početkom u 18 sati u Ulici Juraja Križanića 33 u Varaždinu.

 

 

Za Skupštinu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

 

 1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

 2. Verifikacija mandata Tomislava Zrinskog za člana Skupštine Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije za mandatno razdoblje 2015. – 2018. godine,

 3. Razmatranje i usvajanje:

 1. Izvještaja o radu ZTK Varaždinske županije za 2014.,

 2. Izvještaja o financijskom poslovanju ZTK Varaždinske županije za 2014.,

 3. Izvještaja Nadzornog odbora ZTK Varaždinske županije za 2014.,

 4. Izvještaja Suda časti ZTK Varaždinske županije za 2014. godinu,

 1. Donošenje Plana rada ZTK Varaždinske županije za 2015. godinu,

 2. Donošenje Financijskog plana ZTK Varaždinske županije za 2015. i 2016. godinu,

 3. Prijedlog novog Statuta Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije,

 4. Prijedlog odluke o likvidatoru ZTK Varaždinske županije i

 5. Podjela priznanja i nagrada ZTK Varaždinske županije.

 

Na Skupštinu su pozvani svi izabrani zastupnici udruga tehničke kulture s područja Varaždinske županije (svaka udruga po dva zastupnika). Molimo vas da se odazovete pozivu.

 

 

Predsjednik:

 

Josip Levatić