ZTK Varaždinske županije svake godine izrađuje kalendare kojima se prezentira njezin rad. Ove godine je za izbor fotografije koja će se nalaziti na kalendaru u suradnji sa ZTK Grada Varaždina i Društvom pedagoga tehničke kulture Varaždin napravljen natječaj na koji su se uključili učenici osnovnih škola koji su nastupili na Županijskom natjecanju mladih tehničara iz fotografije.

 Na natječaj se prijavilo 18 učenika iz OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, OŠ Vidovec,  te 3., 4. i 6. OŠ iz Varaždina koji su poslali po dvije fotografije koje predstavljaju Varaždinsku županiju. Svi učenici će za svoj trud primiti zahvalnice i prigodni poklon koji će im olakšati daljnji rad.

 Za kalendar je odabrana fotografija dvorca Trakoščan učenice Eve Osonjački iz OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec kojoj je mentorica Anđelka Barlek. Učenica je za nagradu dobila fotoaparat koji joj je predao predsjednik ZTK Grada Varaždina i Foto kluba Sloboda Varaždin Željko Hajdinjak. U povjerenstvu za izbor fotografija bili su uz Željka Hajdinjaka i Igor Furjan iz Foto kluba Varaždin, te Darko Tomašek iz DPTK Varaždin.

 

Web by eSENTIO