Članovi Društva pedagoga tehničke kulture Varaždin posjetili su stručni skup „Primjeri dobre prakse 2021.“ održan 25. i 26. rujan 2021. u Plominu, Labinu i Rabcu u organizaciji Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture i Društva pedagoga tehničke kulture Istarske županije. Na ovom skupu među osamdesetak sudionika aktivno su sudjelovali i članovi, učitelji tehničke kulture, Društva pedagoga tehničke kulture Varaždin. Prvog dana u obavljene su posjete TE Plomin, Narodnom muzej Labin gdje su se upoznali sa povijesti rudarstva u Istri, te  graditeljskom i spomeničkom baštinom Labina.

Drugi dan skupa u hotelu Valamar u Rabcu bilo je iznošenje primjera dobre prakse u redovnoj nastavi tehničke kulture, kao i u slobodnim te izvanškolskim tehničkim aktivnostima koje provode članovi Društva pedagoga tehničke kulture. Među dvadesetak predavača koji su iznosili zanimljive primjere bila je i Anđelka Barlek iz koja je iznijela primjer održavanja STEM tjedna u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu kroz video sa prikazom održanih aktivnosti.

 

Web by eSENTIO