Već treću godinu ZTK Varaždinske županije u suradnji sa ZTK Grada Varaždina i Društvom pedagoga tehničke kulture Varaždin napravila je natječaj za izbor fotografije za kalendar kojim se prezentira rad ZTK i naša županija. Na natječaj su se uključili učenici osnovnih  škola koji su nastupili na Županijskom natjecanju mladih tehničara iz fotografije, te je time nastavljena popularizacija foto tehnike u školama.

 Na natječaj se prijavilo 10 učenika iz OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, 2. i 5. OŠ iz Varaždina, koji su poslali po dvije fotografije koje predstavljaju Varaždinsku županiju. Svi učenici su za svoj trud primili priznanja i prigodni poklon koji će im olakšati daljnji rad.

 Za kalendar je odabrana fotografija gradske vijećnice u Varaždinu učenika 2 razreda 5. OŠ Varaždin Abela Novaka kojem je mentor Gordana Novak i učiteljica tehničke kulture Ines Brckan. Učenik je za nagradu dobio prijenosni tvrdi disk koji će mu pomoći kod snimanja i pohrane fotografija. Nagradu je predao predsjednik ZTK Grada Varaždina i Foto kluba Sloboda Varaždin Željko Hajdinjak u prisustvu mentorica i ravnateljice 5. OŠ Varaždin.

 

 

Web by eSENTIO