Foto-klub Sloboda Varaždin nedavno je organizirao radionicu pod nazivom „Dvorac i perivoj Opeka“ za učenike iz Varaždina, Vidovca i Ivanca. Riječ je o radionici za koju su dobivena skromna sredstva temeljem natječaja Varaždinske županije. Na kraju radionice organizirana je prigodna izložba snimljenih fotografija na Danu tehničke kulture u Varaždinu uz sportsku dvoranu Arena u kojoj se istovremeno održavalo europsko prvenstvo iz robotike. Dio fotografija bit će izložen i u prostorijama tehničke kulture u Graberju 33.

Dvorac i perivoj Opeka oduvijek svojom osebujnošću i povijesnim znamenitostima privlači brojne posjetitelje. Sada je u renoviranju kako bi se očuvale sve karakteristike starog dvorca i njegovih vizura. Perivoj pejzažnih i romantičarskih obilježja, jedinstven po svojim oblikovnim elementima koje ostvaruje upotrebom brojnih biljnih vrsta najrazličitijih formi. Osnovan je s namjerom da bude perivoj uz dvorac, ali zbog svoje bogate dendrološke zbirke stekao je status zaštićenog kontinentalnog arboretuma.

U radionici su sudjelovali Jana Gotal, Luka Grđan, Lovro Mavrek, Lea Ćurić, Erika Ćurić, Anđelka Barlek i kao voditelj Dragutin Labaš. Za ilustraciju prigodnog letka o Dvorcu i perivoju Opeka korištene su fotografije bivše učenice Petre Biškup.

Web by eSENTIO