Učitelji tehničke kulture sudjelovali su 10. listopada na županijskom stručnom vijeću održanom u dvorani Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina. Na praktičnoj radionici koju je održao Dragan Vlajinić instruktor Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture sudjelovalo je desetak učitelja članova Društva pedagoga tehničke kulture Varaždin.

Radionica je imala dva dijela. U prvome prikazana je izrada elektroničkih sklopova u programu Tinkercad  gdje se osim izrade sklopova postoji mogućnost mjerenja električnih veličina i simulacija rada sklopova. Drugi dio radionice bio je namijenjen programiranju Maqueen robotskih kolica, gdje su polaznici upoznati sa upravljanjem robotskim kolicima sa primjerima praktičnih zadataka. Dobivena znanja polaznici radionica prenijeti će na učenike sa kojima rade u školama.

 

Web by eSENTIO