Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin održalo je izvještajnu skupštinu na kojoj su prikazani i prihvaćeni rezultati rada u 2023. te program rada za 2024. godinu. Istaknuti su odlični rezultati promicanja tehničke kulture kroz brojne radionice za mlade tehničare i učitelje tehničke kulture, natjecanja mladih tehničara od školske, županijske do državne razine, natjecanja iz modelarske lige i prometne kulture.

Društvo je u prošloj godini organiziralo desetak radionica i projekata iz elektronike, automatike, modelarstva, digitalne fotografije, obnovljivih izvora energije i ostale aktivnosti za mlade tehničare i svoje članove. Na natjecanjima i smotrama postignuti su odlični rezultati što potvrđuje da je čak 13 učenika iz Varaždinske županije osvojilo jedno od prvih pet mjesta na Državnom natjecanju mladih tehničara. Ostvareni su i zapaženi uspjesi iz prometne kulture, inovacija i modelarske lige. Zapaženi su nastupi na Danu tehničke kulture u Varaždinu, Danu otvorenih vrata udruga i Primjerima dobre prakse.

U više navrata tijekom 2023. godine uspješno su organizirane i provedene radionice iz elektronike, automatike, modelarstva i digitalne fotografije. Isto tako Društvo je isto tako vodilo brigu o stručnom usavršavanju svojih članova kroz radionice u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture i organiziranjem stručne ekskurzije.

 

Web by eSENTIO