Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture, na 7. sjednici održanoj 13. travnja 2016. u Zagrebu, donio je Odluku o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2015. godinu. Dodijelio je jednu nagradu za životno djelo, sedam godišnjih nagrada, jednu povelju i tri počasna zvanja. Dobitnik povelje je Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina.

Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina povelju je dobila za dugogodišnji izniman doprinos razvoju i unapređivanju tehničke kulture i obrazovanja građana, posebice djece i mladeži na području grada Varaždina, ali i šire. Povelja je dodijeljena i za kontinuirano širenje tehničke kulture i cjeloživotno obrazovanje kao i svesrdnu pomoć udrugama tehničke kulture koje su u sastavu Zajednice. U obrazloženju odluke o povelji posebno je istaknuta uloga Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina u popularizaciji tehnike i ostvarivanju potreba za unapređivanjem kvalitete života i za poseban pedagoški rad u odgoju i obrazovanju za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća koji je ostavio pozitivan trag na mlade naraštaje i mnogobrojno članstvo Zajednice. Konkretno Zajednica je u 2015. godini objedinjavala  rad svojih članica, održavala zajedničke prostorije, vodila brigu o redovitom izvještavanju javnosti o svojim akcijama i akcijama pojedinih udruga tehničke kulture. Organizirala je s još desetak udruga Dan tehničke kulture u Varaždinu. Sudjelovalo je najmanje 600 osoba kao aktivisti ili samo promatrači. Realizirala je i projekt Dani tehnike u Varaždinu (modelarstvo i maketarstvo, elektronika, konstruktorstvo,  robotika i digitalna fotografija) uz financijsku podršku Hrvatske zajednice tehničke kulture i Grada Varaždina i uz sudjelovanje preko 150 polaznika, učenika gradskih osnovnih škola. Bila je i suorganizator radionica za učenike gradskih osnovnih škola iz maketarstva, raketne tehnike, elektronike, digitalne fotografije i strojarskih konstrukcija na temu obnovljivih izvora energije koje su se provodile tijekom čitave 2015. godine.

Krajem 2015. godine svečanom sjednicom Skupštine ZTK, izložbom promotivnih plakata udruga i Zajednice tehničke kulture, te podjelom zasluženih priznanja pojedincima obilježeno je 20 godina uspješnog djelovanja u samostalnoj Republici Hrvatskoj. Priznanja je dobilo tridesetak pojedinaca.

 

 

Web by eSENTIO