Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin priključilo se akciji Elektrostrojarske škole Varaždin koja je počela je s printanjem zaštitnih vizira na 3D printerima za potrebe zdravstvenih djelatnika na području Varaždinske županije. Akciju je pomogla Zajednica tehničke kulture s nabavkom još jednog printera i potrebnog repromaterijala. Do sada su članovi DPTK Varaždin izradili oko 100 vizira koji su zatim podijeljeni preko stožera civilne zaštite. Pomoć u nabavi potrebnog materijala pružila je i Hrvatska zajednica tehničke kulture kroz donaciju materijala potrebnih za izradu vizira.