Povodom 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 3. i 4. prosinca 2009. održan je znanstveni skup na kojem se govorilo i o tehničkoj kulturi.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Grad Varaždin i Varaždinska županija organizirali su 3. i 4. prosinca 2009. međunarodni znanstveni skup „800 GODINA SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA VARAŽDINA 1209. - 2009.“

Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina bila je također jedna od tema skupa koju je pred brojnim stručnim auditorijem izlagao Drago Labaš, tajnik Zajednice. Tekst o osnivanju i razvoju klubova, društava i Zajednice tehničke kulture u Varaždinu Drage Labaša objavljen je u velikom Zborniku radova izdanom u povodu ove velike godišnjice jednog grada. U tekstu se govori o povijesnom razvoju tehničke kulture u Hrvatskoj, Varaždinskoj županiji i gradu Varaždinu. Tekst argumentirano prikazuje važnost Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina naglašavajući posebno njezine vrijednosti kao nestranačke, nevladine i neprofitne udruge. Zajednica tehničke kulture omogućuje ostvarivanje zajedničkih potreba i interesa svih udruga tehničke kulture. Ciljevi djelovanja zajednice tehničke kulture su promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje te znanstveno i tehničko opismenjivanje. Detaljno su opisani osnivanje i razvoj svih oblika djelovanja u tehničkoj kulturi, zatim današnje stanje organiziranog djelovanja u tehničkoj kulturi, a predstavljeno je i svih 14 udruga koje čine Zajednicu tehničke kulture Grada Varaždina. Istaknuti su planovi i želje daljnjeg razvoja tehničke kulture u Varaždinu, a posebno je naglašena i uloga Hrvatske zajednice tehničke kulture u stvaranju zakonskih okvira djelovanja te kao krovne organizacije koja i materijalno pomaže razvoju tehničke aktivnosti u županijama i gradovima pa tako i u Varaždinu.

 


Članak u Zborniku radova završava slijedećim riječima:
„Tehnička kultura je dio opće kulture. Da bi se brojni naraštaji, od najmlađe do najstarije dobi, mogli baviti tehničkom kulturom nužno je imati klubove, društva, udruge i zajednice koji to organizirano provode. Za Grad Varaždin se zasigurno može istaknuti da je u čitavoj novijoj povijesti podržavao sve aktivnosti iz tehničke kulture koje su se javljale na ovim prostorima. Osiguravali su prostorne i materijalne uvjete prema mogućnostima što su aktivisti tehničke kulture znali vratiti brojnim uspjesima. Ime Varaždina često se našlo i izvan granica zahvaljujući upravo postignutim rezultatima koje postižu udruge tehničke kulture na smotrama, natjecanjima, izložbama i drugim vidovima aktivnosti. Stoga smatramo da bez obzira na sve promjene koje će uslijediti tehnička kultura ne bi smjela biti sporadična aktivnost već važan animator mladih ljudi kod odabira budućih zanimanja. Baviti se organizirano tehničkim aktivnostima smanjit će se broj onih koji podliježu brojnim porocima – alkohol, droga, skitnja… Tehnička kultura treba u svim programima javnih potreba naći svoje trajno mjesto.“

 

 

Web by eSENTIO