Zašto neprofitne organizacije koje su registrirane prema Zakonu o tehničkoj kulturi trebaju biti izuzete iz sustava PDV-a?

  1. Udruge, ustanove i druge pravne osobe s javnim djelovanjem koje djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima izuzete su iz sustava PDV-a (čl. 11. Zakona o PDV-u)
  2. Porezno su oslobođenje usluge odgoja i obrazovanja i to:
    • obrazovanje djece i mladeži,
    • usluge isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanove učeničkog i studentskog standarda,
    • stručno osposobljavanje i prekvalifikacija odraslih, uključujući s time isporuke dobara i obavljanje usluga.
  3. Udruge nemaju status poduzetnika.

Ako udruge obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost. To znači da udruga ne treba ulaziti u sustav PDV-a samostalno tj. prije dobivanja rješenja Porezne uprave.

Jednokratne iznimne aktivnosti (primjerice, organiziranje svjetskih europskih ili regionalnih natjecanja i sl.) za koje udruga primi znatna sponzorska sredstva nisu osnovica za ulazak u sustav PDV-a.

Web by eSENTIO