DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE VARAŽDIN

Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin osnovano je kao pravni subjekt 1996. godine. Osnivačka skupština održana je 14. ožujka u prostorijama ZTK na Trgu bana Jelačića 17 uz nazočnost 28 učitelja tehničke kulture. Donijeta je odluka o osnivanju, prihvaćen je Statut, okvirni program rada i izabrani organi upravljanja.

Za prvog predsjednika izabrana je profesorica proizvodno tehničkog obrazovanja Nada Pitner Ciglar, a tajnika profesor proizvodno tehničkog obrazovanja Drago Labaš. U Izvršni odbor izabrani su pored predsjednice Stjepan Androlić (potpredsjednik), Krešimir Miolčić, Marijan Mikac i Darko Tomašek. Izabran je i Nadzorni odbor u sastavu Darko Maltar, Ljiljana Bakšaj i Stjepan Vincek.  

Natjecanja mladih tehničara

Kroz čitavo proteklo vrijeme Društvo se najviše bavilo natjecanjima mladih tehničara, natjecanjima u prometnoj kulturi i stručnim usavršavanjem svojih članova. Na svim seminarima, savjetovanjima i školama tehničke kulture članovi ovog Društva su prisutni. Nekoliko članova Društva aktivni su nositelji stručnog osposobljavanja. Jedan član Društva je predsjednik Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture (Drago Labaš), a jedan predsjednik državnog stručnog povjerenstva (Stjepan Androlić) na natjecanjima mladih tehničara. Dvoje članova (Stjepan Androlić i Drago Labaš) su u timu koji je osmislio i koji prate provođenje eksperimentalnog programa tehničke kulture u 117 osnovnih škola u Hrvatskoj. Oni su ujedno i suautori udžbenika i vježbenice za eksperimentalni program od petog do osmog razreda. Članovi ovog Društva iskazali su se i u organizaciji državnih natjecanja mladih tehničara 1977., 1996. i 2003. godine u Varaždinu.

Zahvaljujući prijedlozima koje je Društvo uputilo na natječaj najvišu Državnu nagradu tehničke kulture Faust Vrančić primili su Martin Kralj (za 1984.), Ninoslav Birolla, Drago Labaš i II. Osnovna škola Varaždin (za 1996.), Stjepan Androlić i Elektrostrojarska škola Varaždin (za 1997.), Klub mladih tehničara „Nikola Tesla“ V. osnovne škole Varaždin (za 1999.), III. Osnovna škola Varaždin (za 2001.), Vlatko Đakulović (za 2002.), Osnovna škola Petrijanec i Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin (za 2003.), te Fotografi Srednje strukovne škole Varaždin (za 2004.).

Mladi biciklisti i mladi tehničari

Na izbornoj skupštini 2000. godine za predsjednika Društva izabran je učitelj tehničke kulture Krešimir Miolčić, a za tajnika ponovo Drago Labaš.Svakako treba naglasiti da su učitelji tehničke kulture i znatno prije 1996. godine imali svoje Društvo pedagoga tehničke kulture koje je djelovalo kao radno tijelo u okviru Općinske konferencije Narodne tehnike Varaždin. Predsjednici su bili Antun Kliček, Josip Šantavec i Nada Pitner Ciglar. Jedno vrijeme postojao je i Odbor za rad s učenicima osnovnih i srednjih škola na području bivše Zajednice općina Varaždin i na području općine Varaždin.

Klubovi mladih tehničara

Klubovi mladih tehničara djelovali su ili još uvijek djeluju u brojnim osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije. Postoje klubovi s jednom ili više sekcija. Na brojnim natjecanjima, smotrama, susretima i drugim oblicima okupljanja mladi tehničari su u proteklim godinama više nego sjajno predstavljali sebe, svoju školu i Varaždinsku županiju. Prema jednoj anketi provedenoj 1985. godine samo na području općine Varaždin djelovalo je 25 klubova mladih tehničara u osnovnim i tri kluba u srednjim školama. Njegovalo se oko 25 različitih vrsta tehničkih aktivnosti, među kojima su najbrojnije foto sekcije, prometne sekcije, modelarske, konstruktorske, radioamaterske i sekcije računalstva.  Stoga u nastavku dajemo kratke osvrte na rad klubova mladih tehničara u školama (koje su nam dostavile podatke), a u nastavku i neke od rezultata na natjecanjima.

Državni prvaci 2005. godine – Jurica Petaran, Mladen Križanec i Goran Šumečki

I. osnovna škola Varaždin

Klub mladih tehničara djeluje na I. osnovnoj školi Varaždin od 1960. godine. No, začetke i pripreme za osnivanje KMT-a možemo, prema Spomenici škole, pratiti još od 1953. godine kada je zapisano da je na I. osmogodišnjoj školi postavljena izložba učeničkih radova «koja je bila lijepo uređena i uspjela u svakom pogledu naročito odio ručnog rada».

Značajna je 1958./59. školska godina kada se tehnički odgoj počinje izvoditi na suvremeniji način jer je osnovana posebna radionica s potrebnim inventarom. Iste godine na školi djeluju dvije grupe fotoamatera, jedna grupa elektrostrojara i dvije grupe aeromodelara. Tada su izvršene sve predradnje za osnivanje Kluba mladih tehničara u koji će ući postojeće tehničke grupe. Klub je osnovan 1960. godine velikom zaslugom i zalaganjem nastavnika Ninoslava Birolle. 

Ubrzo su se razvile fotoamaterska, kinoamaterska i elektrostrojarska sekcija. Naglašen je rad kinosekcije, a uspješno rade i ostale. «O tome govore i rezultati koje su postigli na zonskom takmičenju mladih tehničara u Karlovcu. Na ovom takmičenju aeromodelari su zauzeli prvo mjesto, elektrostrojari drugo i treće mjesto, a fotoamateri treće i četvrto mjesto.» (Spomenica)

Fotogrupa na ovoj školi počela je radom 1958. godine. (osnovao Nino Birolla). Prije toga vjerojatno nije postojala, jer o tome ne postoje podaci, a nisu postojali ni uvjeti. Grupa je bila vrlo aktivna. Uređen je fotolaboratorij u prostoriji koja je imala namjenu za smještaj kinoprojektora za projekciju filmova u školskoj dvorani. Učenici su je uz pomoć voditelja uredili i osposobili za rad. Nabavljena je oprema koja je zadovoljavala tadašnje potrebe.  Jedini ¨problem¨ bila je tekuća voda. Od 1960. fotoamateri su opet aktivni, a 1961. učenici fotogrupe sudjelovali su na susretu mladih tehničara u Karlovcu. Učenica Biserka Šafran postigla je zapažen uspjeh. Bila je među najboljima. Zadatak je bio snimiti nekoliko fotografija, obraditi film u fotolaboratoriju i izraditi odabranu sliku. Ne poznavajući uvjete sudjelovanja, u Karlovac je otputovalo nekoliko fotoamatera. U svakoj disciplini mogao se natjecati samo jedan učenik pa su ostali raspoređeni u druge discipline (postigli su isto dobre rezultate – jedno drugo mjesto (građevinarstvo). Fotoamateri su u Karlovac išli u organizaciji Narodne tehnike Varaždin. Vođa puta bio je Ljudevit Bajer, dugogodišnji tajnik NT Varaždin.

Školske godine 1961./62., prema podacima iz Spomenice škole na zonskom natjecanju mladih tehničara fotoamateri I. OŠ osvojili su treće i četvrto mjesto.  Fotogrupa proširila se i na kinogrupu (za projiciranje filmova), a kako je postojala i radiogrupa formiran je Klub mladih tehničara (sve tehničke grupe vodio je Nino Birolla). Fotoamateri kontinuirano sudjeluju na svim susretima fotoamatera, objavljuju fotografije u Varaždinskim vijestima i aktivno sudjeluju u svim izvanškolskim aktivnostima škole. Dolaskom na školu nastavnika tehničkog odgoja nastavnika Jože Vusića foto-kinogrupa je ojačala i postiže niz zapaženih rezultata na različitim susretima. Godine 1964.  (13. 10.9 formiran je i Kinoklub Radost. Kadrovske promjene, dolazak Mladena Kralja, kasnije Marijana Mikaca, a odlazak Vusića i Birolle, nisu promijenile kontinuitet rada fotoamatera sve do danas. Kontinuitet rada održao je Mladen Kralj.                                          

Školske godine 1971./72., na općinskom natjecanju mladih tehničara KMT škole je sudjelovao u jedanaest disciplina. U dvije discipline osvojeno je prvo mjesto, u pet disciplina drugo mjesto. Na republičkom natjecanju učenik Milivoj Ladić zauzeo je drugo mjesto u strojarskoj tehnici i plasman na Saveznom natjecanju u Novom Sadu gdje je u istoj tehnici postao prvak tadašnje Jugoslavije.

Godine 1977. Osnovna škola «Ivo Lola Ribar»  domaćin je i suorganizator republičke smotre klubova mladih tehničara Hrvatske. Članovi Kluba mladih tehničara aktivno su sudjelovali u pripremama i provođenju samog natjecanja.

II. osnovna škola Varaždin

Tehničko stvaralaštvo učenika II. osnovne škole Varaždin može se slobodno reći da živi i djeluje od samog početka rada ove odgojno obrazovne ustanove.Čitajući spomenicu škole nailazimo na podatke da je na II. osnovnoj školi bila formirana prva filmska sekcija, koja je uspješno snimila kratkometražne filmove o životu i radu škole, te gradu Varaždinu. Klub mladih tehničara osnovan je 1964. godine.

Isto tako na školi je djelovala školska učenička zadruga. Učenici su izrađivali mnoge predmete iz drveta, metala i gline. Učitelji tehničke kulture zaslužni za taj vid učeničkog stvaralaštva su Ninoslav Birola, Amalija Makuc i August Bosilj, a zatim su tradiciju nastavili učitelji tehničke kulture Vlatko Đakulović i Stjepan Androlić.

 Naslovnica ABC-tehnike na kojoj su mladi tehničari Goran Kanižaj i Siniša Čoh (nedostaje Nikola Gmajnić) s maketom Starog Grada Varaždina koji su na natjecanju maldih tehničara Hrvatske osvojili prvo mjesto, a na sajmu inovacija „INOVA 96“ u Zagrebu zlatnu medalju.

Učenici II. osnovne škole Varaždin redovito svake godine sudjeluju na gradskim, županisjkim i državnim natjecanjima klubova mladih tehničara gdje postižu zapažene rezultate. Tako je od 1985. do 2003. godine nagrađeno na natjecanjima petnaestak radova mladih tehničara ove škole. Odlični rezultati su postignuti i na međunarodnim izložbema inovacija. Tako je učenik Marko Šac osvojio zlatnu, a Tomislav Osonjački brončanu medalju na sajmu inovacija Rast-YU u Rijeci 1988. godine. Na sajmu inovacija Inova 96. u Zagrebu zlatnu medalju osvojili su i učenici Goran Kanižaj, Nikola Gmajnić i Siniša Čoh. I slijedeće 1997. godine Nikola Gmajnić i Goran Kanižaj osvojili su u Zagrebu zlatnu medalju i veliku nagradu grand prix za robot upravljan ljudskim glasom. Osim radom nastupili su i na sjetskoj izložbi inovacija u Nurnbergu iste godine osvojivši srebrnu medalju.

Nikola Gmajnić, Stjepan Androlić (učitelj) i Goran Kanižaj – sredbrna medalja na svijetskoj izložbi inovacija 1997. u Nurnbergu.

U radu Kluba mladih tehničara II. osnovne škole Varaždin posebno su se isticali svojom kreativnošću, inventivnošću, zalaganjem i radom učenici: Ivan Benc, Marko Ciglar, Igor Brckan, Nikola Gmajnić, Goran Kanižaj, Nikola Stilinović, Igor Mejaš, Tomislav Osonjački, Marko Šac, Spomenka Tumpić i drugi.                   

1 Marko Ciglar – prvo mjesto iz strojarstva na 46. natjecanju mladih tehničara Hrvatske u Kraljevici

2 Igor Brckan – prvo mjesto iz konstruktorstva 45. natjecanju mladih tehničara Hrvatske u Varaždinu

Učlanjenjem HAK-a 1993. godine u Europsku turističku organizaciju AIT-i provodi se natjecanje učenika iz prometne kulture u Republici Hrvatskoj. Učenici ove škole uključili su se i u te aktivnosti. Već 1993. godine u Puli osvojeno je prvo mjesto. Dvoje učenika (Natalija Jurnjak i Bojan Đaković) sudjelovalo je u ekipi Hrvatske na Europskom natjecanju u Pragu gdje su osvojili četvrto mjesto. Ekipu je pripremao učitelj tehničke kulture Stjepan Androlić. Nakon toga učenici ove škole redoviti su sudionici natjecanja „Sigurno u prometu“.

Škola je zahvaljujući dobrim rezultatima u tehničkoj kulturi dobila Državnu nagradu tehničke kulture Faust Vrančić, a istu su nagradu dobili i učitelji Stjepan Androlić i Vlatko Đakulović. 

Na ovoj školi fotosekcija je radila od 1965. godine. Prvo u sastavu Učeničke školske zadruge, a kasnije u sastavu Kluba mladih tehničara. Sekciju je vodila nastavnica iz matematike Angela Fulir vrlo uspješno. Da su fotoamateri radili i ranije, vidljivo je iz podatka da fotosekcija Osnovne škole  Ratimir Herceg (sada i ranije  - II. osnovna škola) u Čačku dobiva  DIPLOMU  (za najbolju kolekciju umjetničkih fotografija, izloženih na prvoj izložbi učeničkih fotografija učenika osnovnih škola SFRJ, na temu ¨Moja domovina¨) 1964. godine.   Fotografija ¨Zimski san¨  dobila je III. nagradu 1964. u Zagrebu (Općina Medveščak) Posebno priznanje dobili su za izložene radove 1965. g. u Borovu (VI. izložba fotografije).  Kada je Angelina Fulir otišla u mirovinu (1987. g.) s fotoamaterima je radio nastavnik matematike i fizike August Bosilj do svoje mirovine (početkom devedesetih godina prošlog stoljeća). Nakon toga  organizirani rad fotoamatera II. osnovne škole prestaje.  Fotoamateri ove škole i dalje se pojavljuju na natjecanjima – susretima, rade individualno. 

III. osnovna škola Varaždin

Klub mladih tehničara u III. OŠ osnovan je 1965. godine a imao je saobraćajnu, foto i astronomsku sekciju sa četrdesetak članova. Godinama su mladi tehničari i ove škole prisutni na smotrama i natjecanjima s odličnim rezultatima. Zahvaljujući njima škola je dobila Državnu nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za 2001. godinu.

IV. osnovna škola Varaždin

Prvi Klub mladih tehničara osnovan je 1960. godine. Već tada imao je auto-moto, foto i radioamatersku sekciju sa šezdesetak članova. Današnji KMT u IV. osnovnoj školi Varaždin djeluje već više od pet godina. To je klub u kome se djeca bave izradom zrakoplovnih modela – klizača, jedrilica, aviona na daljinsko upravljanje, a nađe se i pokoji brod ili čamac.

Klub je osnovao učitelj tehničke kulture Danijel Labaš. On je ujedno u suradnji s Nenadom Horvatom iz Modelarskog centra Varaždin voditelj u izradi zrakoplovnih modela. Skromne uvjete u školi trebat će poboljšati nabavkom materijala i opreme, posebno modelarskim alatima.

Dio aktivnosti mladih tehnaičara

Učenici su proteklih godina osvojili više prvih mjesta na gradskim i županijskim natjecanjima. Među najboljima bili su Tomislav Kos, Saša Vukšić, Zoran Lukavečki, Marko Habulan, Marinko Kušenić i Nikola Kaniški. Članovi školskog kluba ujedno su sudionici natjecanja za Kup Hrvatske koje se održava u Varaždinu i drugim mjestima u Hrvatskoj.

V. osnovna škola Varaždin

Klub mladih tehničara „Nikola Tesla“ djeluje u V. osnvnoj školi od samog početka uvođenja nastave tehničke kulture. Osnovan je 28. listopada 1968. godine. Rad se odvijao u raznim sekcijama – brodomodelari, strojari, radioamateri, elektroničari, zrakoplovni modelari, prometna sekcija, informatičari i fotografi. Mladi tehničari redovito su bili među najboljima u Županiji, a uspješno su nastupali i na državnim smotrama i natjecanjima. Među najuspješnijima treba posebno istaknuti Jadranku Horvat koja je na međunarodnoj smotri iz fotoamaterizma u Gugarskoj osvojila brončanu plaketu (1973), zatim Anju Strelec, čija je fotografija Dvorca Maruševec predstavljala Hrvatsku na izložbi u Strasbourgu (1999. ), te Nikolu Banića prvaka Hrvatske iz informatike.

Puštanje balona

Silvana Čatak: Fotografija nagrađena diplomom na 21. FIAP-ovom bijenalu na temu „vode“ 1999. godine u Švicarskoj

Za tako uspješan rad Klub je prirmio niz nagrada i priznanja, a najveća nagrada je Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić. Osnivač i dugogodišnji voditelj Kluba bio je pokojni učitelj Antun Kliček, te njegov nasljednik Marijan Mikac. Sada Klub vodi učitelj Valent Maček, a za uspjehe informatičara zaslužan je Zdravko Lacković.

U  V. osnovnoj školi fotosekcija djeluje u sklopu Kluba mladih tehničara ¨Nikola Tesla¨. Od 1968. godine Klub vodi Antun Kliček nastavnik tehničkog odgoja i s fotoamaterima postiže zapažene rezultate.

VI. osnovna škola Varaždin – KMT „Faust Vrančić“

KMT „Ruđer Bošković“ osnovan je 1967. godine sa dvoje mješovite sekcije, prometne i kinooperaterske sekcije. Postizavao je vrijedne rezultate na lokalnim, republičkim i saveznim smotrama i natjecanjima. Kasnije je klub promijenio ime u „Faust Vrančić“ pod kojim imenom i danas djeluje. Ovdje donosimo samo najbolje rezultate posljednjih godina.

Učenik Matej Fiškuš bio je 1999. član ekipe Hrvatskog autokluba koja je predstavljala našu državu na evropskom natjecanju u Jurmali u Letoniji. Ekipa Hrvatske osvojila je 6. mjesto. 

Diploma koju je dobio Matej Fiškuš na europskom natjecanju 1999.g.

Na izložbi inovacija sjeverozapadne Hrvatske INOVAR 2000. učenik Tomislav Kelemen s radom "Benzinko" osvojio brončanu diplomu.

Na natječaju Turističke zajednice Varaždinske županije "Volim Hrvatsku" učenica Tea Kelemen dobila treću nagradu u kategoriji izrada kučica za ptice.

Na državnom natjecanju mladih tehničara u Splitu 1999. u području elektroničkih konstrukcija učenik Nikša Glogoški osvojio je treće mjesto s radom "Nivomat 99", rad objavljen na naslovnici časopisa ABC tehnike broj 438. 

Naslovnica ABC-tehnike na kojoj je Nikša Glogoški sa svojim radom

U Čakovcu 2000. Andrej Premužić s radom "Holandska kuća" osvojio treće mjesto u području graditeljstva 

U Dubrovniku 2002. učenica Tea Kelemen s radom "Dječji vrtić" osvojila treće mjestu u području graditeljstva (Slika 6).

U Varaždinu 2003. učenica Ines Dobrotić s radom "Maketa obnovljene kuće" državni je pobjednik u području graditeljstva i svoj rad prezentirala je na zatvaranju natjecanja. 

U Kraljevici 2004. učenik Ivan Kolarić drugi je u državi u vožnji robotskim kolicima i nagrađen je kompletom slagaljki Fischer Technik.

U Varaždinu 2004. na županijskom natjecanju "Sigurno u prometu" ekipa škole osvojila je prvo mjesto. U kategoriji djevojčica prvo mjesto osvojila je DEANA Banić-Križaj, drugo mjesto Karolina Martan. U kategoriji dječaka prvo mjesto osvojio je Nikola Stolnik, a drugi je bio Tomislav Kostanjevac. Ekipno su osvojili bicikl, pehar za prvo mjesto, a pojedinačno kacige. 

Ekipa koja je osvojila prvo mjesto „Sigurno u prometu“ na županijskom natjecanju 2004.

1999. godine Igor Kliček nagrađen je prvom nagradom za softverski rad pod nazivom " Multimedijski prikaz književnog djela Johna Ronalda Tolkiena.  2000. godine učenica Nela Kliček također osvaja prvu nagradu  softverskim radom "Fonetika". Na tom državnom natjecanju također je drugom nagradom ili pohvalom nagrađen softverski rad učenika Roberta Popovića pod nazivom Eorth Millenium vl.1. Mentor je bila učiteljica Željka Šalamon.

Osnovna škola Sveti Đurđ

Osnovna škola Sv. Đurđ od samog početka djelovanja i rada njeguje sadržaje tehničke kulture. Naša modelarska sekcija postiže zapažene rezultate na županijskim smotrama i  izložbama. Sudjelovali smo na  državnoj Smotri učeničkih zadruga dva puta ( XII. smotra 2000., XIII. smotra 2001.) i na državnoj Smotri Dani kruha i plodova zemlje 2003. u Topuskom. Radove naših učenika izlagali smo na Obrtničkom sajmu u Varaždinu i Sajmu cvijeća u Ludbregu.   

Najveći doprinos i najbolje rezultate postigli su: Marina Kovaček, Kristina Klekar, Dijana Pirc, Sanja Turek, Maja Juričan, Anamarija Gačić, Sanja Benc, Tatijana Juričan, Nikolina Vađunec, Ivana Kos, Matija Marković i Neven Horvatić.

Modelarsku sekciju vodi prof. Nada Gačić.

Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševec

Nije zapisano, barem za sada ne znamo, od kada postoji školstvo u Maruševcu, no vjerojatno se od tada u školi radilo na području tehničke kulture. Sadašnji KMT je osnovao učitelj Stjepan Vincek po Pravilniku o radu KMT-a ožujka 1976.g., a po Statutu radi od 10.09.1983.g.  u dvije sekcije i to:

- modelari, elektrotehničari, elektroničari, strojari i graditelji

- prometna grupa. 

Redovito svake godine KMT nastupa na međuopćinskim, županijskim, a ponekad i državnim natjecanjima. Značajnije rezultate su postigli Mario Bregović, Mario Maruševec, Mario Hrgarek, Ernest Jurišić, Dražen Kumrić, Tomislav Barković, Marko Korpar, Zlatko Kolar i Barbara Lipuhar.

Svake godine KMT priprema vozački ispit za vožnju biciklom u svim petim razredima pa je dosad položilo ispit preko 1500 učenika, a nekoliko desetaka u suradnji sa autoškolom i za moped. Pored prometa u ostalim disciplinama bilo je uključeno oko 700 učenika od petog do osmog razreda. 

Osnovna škola Kneginec

1972. godine formiran je Klub mladih tehničara u kojem djeluje fotosekcija. Od 1972. g.  Klub vodi Ivan Pahić, a od 1979. Rudolf Šemiga.

Osnovna škola grofa Janka Draškovića  Klenovnik

Učenici ove škole su postigli značajne uspjehe iz prometnog obrazovanja. Oni su bili četiri godine za redom prvaci Varaždinske županije u natjecanju "sigurno u prometu" ( 2000. 2001. 2002. i 2003.). 2000. godine je dvoje učenika ove škole zajedno sa dvoje učenika iz OŠ Sveti Ilija predstavljalo ekipu Varaždinske županije, koja je u Biogradu osvojila 1. mjesto na državnom natjecanju "sigurno u prometu". To su učenici: Marina Barišić i Robert Rešetar.

Prvaci države 2000. u Biogradu, ekipa Varaždinske županije sa mentorima i voditeljima

Osnovna škola Vidovec

Aktivnosti u području tehničke kulture datiraju još od 1964. godine kada je u školi osnovan foto klub. Iste je godine osnovana grupa radioamatera koja je izgradila i prvu registriranu školsku radiostanicu u Jugoslaviji (1969.) pod imenom „Školski radio Vidovec“. Pored ostalog radiostanica je emitirala i komercijalno zabavne emisije, a prestala je emitirati 1981. godine. Za ovakav početak najzaslužniji su učitelji Marta Zagorec (udana Till) i Vinko Till.Ubrzo su pokrenute i druge tehničke aktivnosti što je rezultiralo osnivanjem Kluba mladih tehničara „Nikola Tesla“ OŠ Vidovec u školskoj godini 1971/72. Slijede brojne aktivnosti širenja tehničke kulture među učenicima, a naročito u području fotografije, strojarstva, prometa, elektrotehnike i robotike. Za aktivnmost su dobivane nagrade i priznanja. Godine 2002. OŠ Vidovec nagrađena je Poveljom Hrvatske zajednice tehničke kulture za doprinos razvoju fototehnike. Mladi fotografi ove škole izlagali su svoje fotografije na izložbama u Hrvatskoj i na međunarodnim izložbama. Posljednih godina fotografe uspješno vodi učitelj Zlatko Cesar.

Na razvoju TK u OŠ Vidovec i područnoj školi Nedeljanec proteklih četrdeset godina radili su učitelji: Žarko Cvijanović, Višnja Breški udana Rajić, Marijan Mikac i već spomenuti Vinko Till i Zlatko Cesar.

Osnovna škola Petrijanec

Osnovna škola Petrijanec od ranih je godina aktivno sudjelovala u promicanju nastave i odgoja iz tehničke kulture te prvi začeci značajnijih uspjeha datiraju još iz davnih 50.-tih godina.

Klub mladih tehničara Osnovne škole Petrijanec osnovano je 1953 sa sekcijama radio-amaterstva, brodo-modelarstva, foto-sekcije i prometnom grupom. Jedan od najznačajnijih uspjeha je izgradnja prometnog poligona. Na natjecanjima i smotrama također su ostvareni vrijedni rezultati. To se potvrđuje i danas pod vodstvom učitelja Ivice Kolarića. Nekoliko posljednjih godina učenici ove škole masovno su se uključili u sve aktivnosti i grane tehničke kulture što je rezultiralo i odličnim rezultatima na županijskim i državnim natjecanjima. 

Kao kruna dugogodišnjeg rada i uspjeha škola je nagrađena državnom nagradom Faust Vrančić za 2003 godinu a u povodu 50. godišnjice tehničkih aktivnosti.

Osnovna škola Sveti Ilija

Fotosekcija radi u okviru Kluba mladih tehničara koji je osnovan 1966. godine. Klub su vodili Drago Labaš (1966. g.),  Ivan Doko (1967. – 1984.), Miljenko Popović (1984./85.) i Željko Pavić . Povremeno du uspješno radile i druge sekcije, naročito posljednjih godina pod vodstvom učitelaja Ivice Kolarića.

Osnovna škola Sraćinec 

U školi je djelovala fotosekcija 1983. Nemam podatak za ostale godine (ranije i kasnije).

Elektrostrojarska škola Varaždin

Elektrostrojarska škola (bivši Školski centar za stručno obrazovanje metalskih i elektrotehničkih kadrova) surađuje u radu udruga Hrvatske zajednice tehničke kulture već dugi niz godina. Učenici škole su 1981. godine pod vodstvom prof. Stjepana Kramarića bili prvaci države u natjecanju na temu Tehnika u narodnoj obrani i zaštiti. Novi zalet u radu dao je 1986.  godine prof. Zdravko Petrić  koji je omasovio rad s učenicima na područjima elektrotehnike i elektronike. Osnivanjem Hrvatske države u rad su se uključili Darko Tomašek, Miljenko Tomašek, Siniša Novak, Mladen Lacković, Branimir Špigel, Tanja Tesla, Nedjeljko Jedvaj, Josip Huđek i drugi djelatnici škole. Učenici škole postižu zapažene rezultate na natjecanjima u skoro svim područjima tehničke kulture. Za zapažene rezultate u razvoju tehničke kulture Elektrostrojarska škole je 1997. godine dobila Državnu nagradu tehničke kulture Faust Vrančić. Učenici koji sudjeluju u radu udruge tehničke kulture upoznaju se s najnovijim tehnologijama, a dosta se potiče i inovatorski rad učenika. Posebna pažnja posvećuje se radu na računalima kao jednoj od vodećih tehnologija sadašnjosti i budućnosti. 

Srednja strukovna škola Varaždin

Srednja strukovna škola iz Varaždina školuje učenike za sva drvodjeljska zanimanja, zanimanja u obradi kože, zatim frizere, kozmetičare, mesare, pekare, tehničare zaštite osoba i imovine, fotografe i druge. Spada u red škola koje njeguju radnička zanimanja. Dio učenika aktivno je uključen i u rad slobodnih aktivnosti među kojima foto grupa zauzima značajno mjesto. Do prije pet godina škola je imala samo foto grupu kao dio slobodnih aktivnosti učenika. Tada je u odgojno obrazovni sustav škole ušlo obrtničko zanimanje fotograf. Na Srednjoškolskom centru ¨XXXII. divizija¨ (danas Srednja strukovna škola) foto klub je osnovan l969. godine (osnovao Nino Birolla). Tada su članovi foto kluba bili Plantak Ivica, Marijana Kocijan, Katica Levanić, Vesna Šešelj (kasnije profesionalni fotografi) i drugi. Od 1977. godine fotoamatere vodio Hrvoje Majnarić, zatim Drago Labaš i jedno vrijeme Josip Jagarinec. Posljednjih petnaestak godina, kada su postignuti i najveći rezultat, fotografsku sekciju i fotografe kao zanimanje vodi ponovno profesor Drago Labaš.                                                                                     

Dok je u školi djelovala samo foto grupa sa desetak članova već su tada postignuti zavidni rezultati. Dvoje učenika (Siniša Golub i Saša Dvorski) na državnom natjecanju u Rijeci osvojili su prva dva mjesta. Fotografija Saše Kalčika je 1999. godine obišla mnoge gradove Europe i ušla u katalog Vijeća Europe. Osam fotografija na temu „Portret sela“ 1999. godine sudjelovalo je na Europskoj izložbi u Nizozemskoj – David Martinec, Drago Labaš, Tihomir Filipek i Saša Kalčik. Iste je godine David Martinec na 21. FIAP bijenalu  (Svjetska fotografska organizacija) osvojio treću nagradu. Pored navedenog mnoge su fotografije sudjelovale i na izložbama u Hrvatskoj.

Početak rada fotografskog obrazovanja navedene aktivnosti su se znatno povećale. Svake godine dio je fotografija učenika prihvaćeno na izložbama u zemlji inozemstvu. Tako su brojne radove (njih oko 50) mogli vidjeti ljubitelji fotografije u Italiji, Švicarskoj, Češkoj,  Mađarskoj, Francuskoj, Kini, Australiji, Rumunjskoj i još nekim zemljama. Dakako brojne su fotografije bile i na izložbama u Hrvatskoj. Svake godine dio učenika sudjeluje na natjecanjima. Nekoliko je učenika posljednjih godina, pa i 2003. i 2004. sudjelovalo na državnom natjecanju s zapaženim rezultatima. Dio je učenika nagrađivan vrijednim nagradama i sudjelovanjem u ljetnim fotoradionicama. Prva generacija fotografa izdala je 2002. godine prigodan katalog fotografija pod nazivom „To smo mi“.  Pored već spomenutih mladih fotografa ove škole svakako treba spomenuti i  slijedeće: Marko Jurinec, Mario Šamec, Tomislav Bašić, Jura Trbuhović, Josipa Jurašković, Jadranka Štajduhar, Maja Dubić, Ivana Balić, Ivana Jurmić i Maja Slaviček.

U 2004. godini fotografi Srednje strukovne škole iz Varaždina također su polučili izrazito dobre rezultate. Spomenut ćemo samo veliku izložbu fotografija u Galeriji likovnog udruženja Varaždin, u OŠ Novi Marof i Dvorcu Maruševec pod nazivom „Osvrni se“. Isto tako više je učenika predstavljalo nacionalnu selekciju na izložbi u Luksemburgu. Učenik Dalibor Lučki je sudjelovao na državnom natjecanju u Kraljevici i osvojio peto mjesto. Organizirali su i izložbu fotografija sa sakralnim motivima varaždinskih crkava.

Za iznimne rezultate Fotografi Srednje strukovne škole Varaždin dobitnici su najviše Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2004. godinu.

Gimnazija Varaždin

 

Dvadesetak godina u Gimnaziji je djelovao Klub mladih tehničara „Nikola Tesla“, a najaktivniji su bili radioamateri - operatori pod nazivom JY2CAM. Bila je to zapravo sekcija Radio kluba Varaždin. Prema nekim informacijama prvi tečajevi održani su još 1964. godine, a u prosjeku su se održavali svake školske godine. Učenici Gimnazije za vrijeme tečajeva i kao radio operateri održavali su veze na primopredajnom uređaji koji se nalazio u školi. Kroz dvadeset godina održali su dvadeset tisuća radio veza što je evidentirano u dnevniku rada. Za svoj rad nagrađivani su diplomama i priznanjima. Osim radioamatera djelovale su i raketna, modelarska, kinoamaterska i proizvodno tehnička sekcija. Voditelji aktivnosti bili su Ivan Štimec, Franjo Bračko, Đuro Kukec, Franjo Kuča, Marijan Husak i Miljenko Suhić.

U Gimnaziji su s manjim prekidima djelovali i fotoamateri o kojima nismo dobili konkretnije podatke.

Web by eSENTIO