Radio amaterska udruga Sloga

CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI UDRUGE SU
 
- zaštita i promicanje prava čovjeka, na slobodno interesno udruživanje u radioamaterizmu i tehničkoj kulturi, te prava čovjeka na razvitak osobnosti,
-  razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito radioamaterizma 
- razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanje i unapređivanje rada članova, zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova, u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela, 
- obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži, podukom u svrhu znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, tehničkog odgoja i obrazovanja, te omogućavanje stvaralačkog rada, odnosno izražavanja i potvrđivanja stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina
- populariziranje dostignuća i stvaralaca, te zalaganje za razvoj, širenje i primjenu znanstvenih i tehničkih postignuća u tehničkoj kulturi,
- unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja (znanstvenih, tehničkih i dr.) i novina na području radioamaterizma,
- njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti duha radioamaterizma, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru,
- poticanje domoljublja kod svih članova, a naročito kod mladeži,
- sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.
- praćenje i unaprjeđivanje dostignuća iz područja elektrotehnike  i  telekomunikacija 
- nabava, izrada, popravci radio postaja, opreme i instrumenata, te pribora i drugih tehničkih sredstava i materijala, za potrebe Udruge
- sudjelovanje pri donošenju Zakona i propisa za rad radio postaja i operatora
- unaprjeđivanje i razvijanje telekomunikacija i Internet komunikacija
- promicanje kulture i etike u komunikacijama
- poticanje i promicanje informatičke pismenosti
- edukacija za rad na informatičkim i telekomunikacijskim uređajima, pomoć i podrška        u telekomunikacijskim i informatičkim sistemima
 
Ciljeve Udruga ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima, kojima se podiže razina znanja i unaprjeđuje tehnička kultura, kao dio opće kulture, čimbenik razvitka ličnosti i razvojni resurs, odnosno, obnašanje slijedećih zadaća:
- stvaranje i unaprjeđenje svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja radioamaterizmom,
- osposobljavanje članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanje i potvrđivanje njihovih stvaralačkih
sklonosti i sposobnosti, u svrhu primjene i korištenja sveukupnog potencijala znanstvenih i tehničkih dostignuća,
- poticanje, usklađivanje, promicanje i unaprijeđivanje sveukupnih aktivnosti svojih članova, kako bi učinkovito realizirali svoje osobne, zajedničke i javne potrebe na području radioamaterizma,
- popularizacija znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća, putem predavanja, izložaba i drugim načinima, koji pridonose razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni tih postignuća na što veći krug pučanstva, a naročito mladeži i njihovom poticanju ka  bavljenju tehničkim sadržajima,
- organiziranje natjecanja, susreta, izložbi, izdavanje revija, organizacija stručnih ekskurzija i sličnih priredbi, te sudjelovanje na sličnim manifestacijama, u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica,
- izdavačke djelatnosti,
- nabavka opreme i održavanje objekata, čiji je Udruga vlasnik ili korisnik,
- suradnja sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima,
- poticanje i pomaganje kod osnivanja novih, te suradnja s već postojećim udrugama tehničke kulture,
- skrb o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša
- ustroj aktivnosti i osposobljavanje članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine
- obavljanje drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.
 
 

30 GODINA ORGANIZIRANOG RADA RU „SLOGA“  1981. – 2011.

 
1981. godine 10-tak CB-aša Varaždina i okolice, pristupili su Radio klubu „Varaždin“ i osnovali CB-sekciju „Sloga“, što je i početak organiziranog rada današnje udruge.
 
Do 1986. godine, sekcija se povećala na oko 200 članova, te se ukazala potreba za osnivanje vlastitog kluba, što se dogodilo 1987. godine kad je formiram CB – klub „SLOGA“ Varaždin. Od tada počinje i uspješan rad, pogotovo jer se te godine klub seli i u vlastite prostorije u Augusta Cesarca 10 u Varaždinu, gdje se i danas nalazi. Tadašnji članovi sami su u nekoliko godina predanim radom uredili derutne prostore uz mnoge donacije firmi i pojedinaca.
U tom periodu klub ima i svoju CB - sekciju u Lendavi u Sloveniji.
 
U toku Domovinskog rata od 1991. do početka 1994. godine, klub je bio u stanju mirovanja, ali su mnogi članovi bili aktivni sudionici u danima rata, kako u Varaždinu, tako i na mnogim bojišnicama diljem Hrvatske, naravno većinom u radio vezama.
 
Početkom 1994. godine ponovno se pokreću aktivnosti, i te godine se preregistrirao u CB Radio klub „Sloga“. Kao i u godinama prije rata, tako i u daljnjem periodu članovi kluba prisutni su sa radio vezama na mnogim manifestacijama, kako sportskim, kulturnim, humanitarnim, kako u Varaždinu tako i šire. 
 
Pojavom interneta, mobitela i drugih tehnologija, klub se morao također prilagoditi, pa je 2004. godine promijenio naziv u CB Radio NET klub „Sloga“. Počinje i informatičko opremanje prostorija, nabavka nove radio i druge opreme, pripreme za vlastitu Wi-Fi mrežu.
 
RU „Sloga“ je od početaka svog postojanja bila uvijek, preko svojih predstavnika, aktivna u bivšoj Narodnoj tehnici, i u današnjoj Zajednici tehničke kulture, grada i županije Varaždin.
Kao njihova članica, dobivala se i određena financijska dotacija za rad udruge, koja je na žalost u današnje vrijeme sve manja.
Klub je bio i dugogodišnji član, i jedan od osnivača Hrvatskog saveza CB radioklubova (HSCB), pa je  imao u jednom mandatu i predsjednika HSCB-a. No na žalost zbog određenih nesuglasica danas više nije aktivan u tom savezu.
 
Od početka 90-tih godina mnogi CB-aši položili su i radioamaterske ispite, tako da je oko 70% članova koji su i radioamateri zaključilo, da bi se mogla registrirati i samostalna Radioamaterska udruga „Sloga“ što je i realizirano 2008. godine, a time je i postala aktivna  članica HRS-a. Od te godine počinju i mnogi uspjesi i priznanja, osvojena 1. mjesta, kako pojedinaca tako i udruge, na radioamaterskim frekvencijama i takmičenjima.
 
U 30 godina uspješnog rada nismo spomenuli i mnoga takmičenja koja je organizirao klub, kao i mnoga vesela druženja na CB-susretima, sportska takmičenja sa drugim klubovima itd.
Izdane su i razne QSL karte kluba, diplome, bilteni i drugo.
Bilo bi još puno toga što bi Vaš urednik mogao napisati, ali je premalo mjesta HI.
 
U više navrata klub se morao ponovno adaptirati obzirom na starost zgrade, i naravno opet sa vlastitim snagama, ali to je SLOGA kako je i u nazivu udruge…
 
U ovom tekstu nisam spomenuo sve one predsjednike, tajnike, blagajnike, članove IO i ostale zaslužne za razvoj udruge u tih 30 godina, jer bilo ih je jako puno, na žalost neki su i pokojni.
SAMO JEDNO VELIKO HVALA SVIMA !  
 
I na kraju, s obzirom na 30. obljetnicu, HRS je odobrio posebni pozivni znak za 2011. godinu  9A30CB, pod kojim će se znakom raditi takmičenja u ovoj godini.
 
Izvršni odbor priprema i prigodnu QSL kartu i propozicije takmičenja za osvajanje specijalne diplome.
 
Udruga trenutno broji oko 80-tak članova aktivnih na UKV, KV, CB, Wi-Fi.
 
Tekst: Branko Mihalić (9A7DED)
 
 

Web by eSENTIO