Na prigodnoj svečanosti koja je održana u četvrtak 17. prosinca 2015. godine obilježeno je dvadeset godina djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina i Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije u samostalnoj Republici Hrvatskoj. Uz zastupnike obiju zajednica svečanosti su prisustvovali i dobitnici priznanja, njih tridesetak, za njihov doprinos razvoju tehničke kulture na području Varaždinske županije i Grada Varaždina. Uvodno je o uspjesima proteklih dvadeset godina govorio Josip Levatić predsjednik Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije koji je ujedno s predsjednikom Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina Stjepanom Androlićem uručio priznanja. Prisutne je u ime Grada Varaždina pozdravila Draženka Dević, a u ime Hrvatske zajednice tehničke kulture Željko Medved. Na dobivenim priznanjima zahvalio se Krešimir Miolčić.

 

ZTK Grada Varaždina

 

Od samog početka 1946. godine u okviru Komisije „Tehnika i sport“ na području općine Varaždin djeluju društva i klubovi Narodne tehnike. Tehničke „novotarije“ zainteresirale su pojedince iz našeg Grada i bliže okolice i davno prije drugog svjetskog rata. To se prije svega odnosilo na pojedinačno bavljenje automobilizmom, radiamaterizmom i zrakoplovstvom.

Već 1948. godine u Varaždinu je formiran Gradski odbor Narodne tehnike. Narodna tehnika općine Varaždin, kao društvena organizacija, konstituirana je 1963. godine. Od 1982. do 1986. godine djelovalo je dvanaest klubova udruženih u Općinsku konferenciju Narodne tehnike.

 

Tijekom 1986. godine Varaždin je nizom manifestacija obilježio 40 godina Narodne tehnike u organizaciji Saveza organizacija za unapređenje tehničke kulture Zajednice općina Varaždin i Općinske konferencije Narodne tehnike Varaždin. Isto tako 1996. godine raznim je manifestacijama obilježena i 50. obljetnica tehničke kulture. Gotovo četrdeset godina održavala su se proizvodno radna natjecanja u poljoprivredi, šumarstvu, proizvodnji i preradi metala, proizvodnji i preradi kože i gume, te preradi drva. Prema nekim pronađenim zapisima takva natjecanja počela su pedesetih godina prošlog stoljeća pa sve do pred početak Domovinskog rata.

 

Osnivačka skupština Zajednice tehničke kulture Varaždin u samostalnoj Hrvatskoj održana je 20. srpnja 1995. godine. Osnivači su bili Klub podvodnih aktivnosti Drava, Društvo inovatora Varaždinske županije, Radioklub Varaždin, CB radioklub Sloga, Kajak-kanu klub Varteks, Fotosekcija Sloboda-VIS i Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin. Za prvog predsjednika izabran je Josip Levatić, kao predstavnik Radiokluba, a za tajnika Drago Labaš iz Društva pedagoga tehničke kulture.

 

Varaždin je često bio domaćin najvećih natjecanja i smotri u tehničkoj kulturi. U Varaždinu su se održavale Republičke smotre i natjecanja astronomskih društava, radnika šumarstva, padobranaca, kajakaša, metalaca, astronautičkih i raketnih organizacija, mladih tehničara, a održano je i više nacionalnih izložbi fotografija.

 

Dakako, djelovanje Zajednice i njenih 13 udruga s preko 800 članova odvija se na području Grada Varaždina, dok neke udruge djeluju i na području čitave Varaždinske županije. Aktivnosti Zajednice i njenih članica odnosi se prije svega na odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. Sredstva koja su potrebna za ostvarivanje zacrtanih programa djelovanja ostvaruju se iz Proračuna Grada Varaždina, donacijama zainteresiranih poduzeća i uplatama građana za određene tečajeve. Sredstva se prije svega koriste za ostvarivanje programa tehničke kulture, a prema potrebi i za nabavku opreme i stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada.

 

Početkom prosinca 2004. godine uz Dan Grada Varaždina Zajednica tehničke kulture i desetak njenih članica dobili su na korištenje nove prostorije u Ulici Juraja Križanića 33. Prostorije od gotovo 500 kvadratnih metara im je dodijelio Grad Varaždin, a opremanje su pomogli Hrvatska zajednica tehničke kulture i Varaždinska županija. U navedenim prostorima odvijaju se brojne tehničke aktivnosti a članovi pojedinih udruga postižu zavidne rezultate na brojnim natjecanjima, smotrama i izložbama.

Predsjednici Narodne tehnike općine Varaždin, Općinske konferencije Narodne tehnike Varaždin, Zajednice tehničke kulture Varaždin i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina bili su prema pronađenim dokumentima: Ivan Žmegač, Marinko Arsenić, Branko Hrašćanec, Ninoslav Birolla, Stjepan Ratkaj, Zdravko Pizek, Asić Nikola, Josip Levatić, Teodor Abramić i Stjepan Androlić.

 

U sastavu Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina danas djeluje 13 slijedećih udruga: Radioamaterska udruga Sloga, Društvo energetičara, Društvo inovatora Varaždinske županije, Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin, Foto-klub „Sloboda“, Foto klub Varaždin, Kajak kanu klub „Varteks“, Klub podvodnih aktivnosti „Drava“, Modelarski centar, Radio klub Varaždin, Udruga za informatiku, Udruga za promicanje novih tehnologija „Robofreak“ i Filmsko kreativni studio Vanima.

 

ZTK Varaždinske županije

 

Na inicijativu aktivista Narodne tehnike i izvršenih priprema, 9. veljače 1979. godine održana je Osnivačka skupština Konferencije Narodne tehnike Zajednice općine Varaždin. Od tada punih deset godina djelovala je navedena organizacija tehničke kulture na području tadašnjih općina Čakovec, Ivanec, Novi Marof, Ludbreg i Varaždin. Za prvog predsjednika izabran je Josip Črep, poznati aktivist iz Čakovca, a za tajnika Drago Labaš, koji je punih deset godina uzastopno biran na tu dužnost.

 

hpothb07

Kao svojevrsni slijednik opisane organizacije, 1994. godine počela je radom novoosnovana Zajednica tehničke kulture Županije varaždinske. Iako su se i u vrijeme domovinskog rata odvijale tehničke aktivnosti u klubovima i ostalim organiziranim oblicima djelovanja, osnivanje Županijske zajednice tehničke kulture bila je svojevrsna prekretnica u organiziranju. Ova je zajednica već na samom početku okupila sedam udruga tehničke kulture. Za prvog predsjednika izabran je dr. Željko Hutinski (Udruga informatičara), a za tajnika profesor Drago Labaš. Od 22. veljače 1996. godine na čelu Zajednice nalazi se Josip Levatić, kao predsjednik.

 

Posebnim manifestacijama obilježene su 40., 50. i 60. godišnjice tehničke kulture Hrvatske. Uz zadnju obljetnicu izdana je i posebna knjiga o razvoju i uspjesima tehničke kulture na području Varaždinske županije pod nazivom „Naše tehničke godine“ u kojoj su zastupljeni i svi klubovi i zajednica tehničke kulture s područja Grada Varaždina i Varaždinske županije.

 

Krajem 2004. godine Zajednica tehničke kulture Varaždinske županije opremila je jednu informatičku učionicu na novoj lokaciji u Ulici Juraja Križanića 33 i na taj način stvorila uvjete otvaranja podružnice testnog centra Hrvatske zajednice tehničke kulture za polaganje ispita iz informatike za ECDL diplomu koja se priznaje u čitavoj Europi. Već u prvom navratu tu je položeno četrdesetak ispita i nakon toga započeo tečaj za dvadesetak polaznika u trajanju od 120 sati. Ovo je ujedno i početak informatičkog opismenjavanja članova naših udruga i drugih zainteresiranih građana.

 

Zajednica tehničke kulture Varaždinske županije danas broji 18 članicu i to: Aeroklub "Rudolf Fizir" Ludbreg, Radioamaterska udruga Sloga Varaždin, Društvo energetičara Varaždin, Društvo inovatora Varaždinske županije, Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin, Foto-klub Sloboda Varaždin, Foto klub Varaždin, Kajak kanu klub "Varteks" Varaždin, Klub podvodnih aktivnosti "Drava" Varaždin, Modelarski centar Varaždin, Radioklub Ludbreg, Radio klub „Novi Marof“, Radio klub Varaždin, Udruga za informatiku Varaždinske županije, Filmsko-kreativni studio Vanima, Udruga za promicanje novih tehnologija „Robofreak“ i Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina.

 

Na kraju treba spomenuti da je dobar volonterski rad u našim udrugama i zajednicama tehničke kulture prepoznat i na državnoj razini u samostalnoj Hrvatskoj. Najvišu Državnu nagradu tehničke kulture Faust Vrančić do sada je dobilo deset pojedinaca i jedanaest klubova, odnosno pravnih osoba s područja Grada. Isto tako nagrade, povelje i počasna zvanja Hrvatske zajednice tehničke kulture s područja grada dobilo je ukupno 19 pojedinaca i udruga, od čega i dvije nagrade za životno djelo. Brojne nagrade stigle su u Varaždin i prije 1990.

 

Tehnička kultura treba u javnim potrebama Grada Varaždina i Varaždinske županije naći svoje trajno mjesto. Ne sumnjamo da će tako i biti, jer aktivisti volonteri tehničke kulture u zajednicama, klubovima i društvima to zaslužuju.

 


Web by eSENTIO