Odbor za dodjelu Državne nagrade Faust Vrančić, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, donio je Odluku da se među ostalima nagrade i učiteljica tehničke kulture iz Osnovne škole Cestica Katica Erlih i Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz Ivanca. Ove najviše nagrade tehničke kulture u Republici Hrvatskoj još jednom potvrđuju da se u Varaždinskoj županiji tehničkoj kulturi pridaje velika pažnja, kako u školskom sustavu, tako i u okviru društava, udruga i klubova tehničke kulture okupljenih u Zajednici tehničke kulture Varaždinske županije. Za izniman doprinos razvitku i unapređivanju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, za 2009. godinu, ukupno je dodijeljeno 16 nagrada, od toga jedna nagrada za životno djelo, 10 godišnjih nagrada pojedincima i 5 godišnjih nagrada pravnim osobama. Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčana nagrada za životno djelo iznosi 35.000,00 kuna, a godišnja nagrada iznosi 18.000,00 kuna. Nagrađenim pravnim osobama nagrada se dodjeljuje u obliku povelje.

U obrazloženju Odbora je napisano: KATICA ERLIH,učiteljica tehničke kulture i fizike Osnovne škole Cestica u Cestici, nagrađuje se za doprinos razvitku tehničke kulture te postignute rezultate na županijskim i državnim natjecanjima u radu s učenicima, kao i za doprinos razvijanju prometne kulture radi što sigurnijeg kretanja učenika u prometu i smanjenja ozljeda, čime stvara pozitivnu sliku o radnom odgoju i kreativnosti na području u kojem djeluje.

alt alt

Radionica robotike u OŠ Cestica 2008. godine Katica Erlih, učiteljica teh. kulture.

OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG u Ivancu nagrađuje se za dugogodišnji prepoznatljiv rad u svim područjima tehničke kulture, kao i za postignute rezultate na županijskim i državnim natjecanjima te za organiziranje radionica iz robotike i raketnog modelarstva, kao i za uspjehe u obrazovanju i osposobljavanju djece za tehnička zanimanja.

alt   alt

Radionica robotike u OŠ Ivanec Anđelka Barlek, učiteljica TK

Prijedloge i obrazloženja za dobivene nagrade pripremilo je Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin. U njihovim obrazloženjima pored ostalog je napisano:

Katica Erlih učiteljica je tehničke kulture i fizike u Osnovnoj školi Cestica. Rođena je 27.VII.1961. u Ptuju. Osnovnu školu završila je u Babincu, prirodoslovno- matematičku gimnaziju u Srednjoškolskom centru Čakovec, a nakon toga nastavila studij na Pedagoškoj akademiji uMariboru  i stekla zvanje učiteljice tehničke kulture i fizike. Na radnom mjestu učiteljice tehničke kulture i fizike zaposlila se 1.IX.1984.godine u Osnovnoj školi Cestica u općini Cestica gdje živi sa svojom obitelji.  

Upornim radom i kreativnošću među učenicima potiče i razvija interes za tehniku, tehnička zvanja i tehničku pismenost. Na školi vrlo aktivno vodi modelarsku grupu u koju je uključen velik broj učenika. Učenici izrađuju modele i makete i aktivno se pripremaju za natjecanja mladih tehničara. Vrlo zapažene rezultate postižu na međuopćinskim, županijskim i državnim natjecanjima. Modeli i makete mladih tehničara ukrašavaju prostore škole, a prilikom obilježavanja značajnih datuma i proslava mladi tehničari zajedno sa svojom učiteljicom postavljaju izložbe svojih radova. Tako je maketa bunara, rad učenice petog razreda Patricije Hip odabrana kao poklon predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesiću prilikom posjeta općini Cestica i Školi 10.IX.2009.godine. Osim modelarske grupe učiteljica Katica Erlih uspješno vodi i prometnu grupu s ciljem razvijanja prometne kulture radi što sigurnijeg kretanja učenika u prometu i smanjenja nezgoda. Svi učenici petih razreda svake godine uspješno savladaju prometna pravila i propise i polažu vozački ispit za upravljanje biciklom, u suradnji s Policijskom upravom Varaždinskom i Hrvatskim autoklubom. Veliku brigu učiteljica posvećuje i zaštiti okoliša i prikupljanju sekundarnih sirovina.Tako je Osnovna škola Cestica 2003.godine dobila priznanje i najveću državnu nagradu u iznosu od 30.000 kuna koje je organiziralo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Hrvatske. Veliku podršku i poticaj u radu učiteljica Erlih ima i od strane Općine Cestica koja svake godine nagrađuje najuspješnije učenike na međuopćinskom, županijskom i državnom natjecanju. Veliku potporu i poticaj u radu ima i od strane djelatnika škole u kojoj radi. Učiteljica Katica Erlih aktivno sudjeluje u radu Županijskih stručnih vijeća za tehničku kulturu i fiziku, te svojim znanjem i iskustvom u radu rado pomaže mladim učiteljima početnicima. Vrlo je aktivna i u radu Društva pedagoga tehničke kulture Varaždin. Aktivna je u radu ocjenjivačkih komisija na međuopćinskim i županijskim natjecanjima, a sudjelovala je i u državnoj prosudbenoj komisiji u Varaždinu i Kraljevici. Jedna je od autora zbirke zadataka iz tehničke kulture za 5. razred u izdanju Profila. Učiteljica Katica Erlih radi u OŠ Cestica već 25 godina. Ovu je školu pohađala kao dijete i njoj se nakon završetka studija vratila, da bi kao učiteljica tehničke kulture i fizike prenosila svoja znanja i iskustva mladim generacijama. U tim je namjerama sigurno uspjela, sudeći po njenim dosadašnjim rezultatima. U svojem je radu učiteljica veoma kreativna i vrlo je fleksibilna u izmjenjivanju nastavnih metoda i postupaka. Savjesno se odnosi prema svojim obvezama i učenicima koje zaista poštuje. Dinamična je u komunikaciji i rado provodi razne eksperimente iz svog nastavnog područja s učenicima, dijeleći stečena iskustva i znanja s njima i razvijajući znanstveni pristup svom predmetu. Uspješno realizira predviđene odgojno – obrazovne ciljeve nastave i potiče individualni napredak i razvoj svakog učenika. Sklona je uporabi suvremenih metoda i oblika rada u nastavi, a korištenjem suvremenih izvora znanja i uključivanjem djece u razne projekte i grupe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti promovira tehničku kulturu i potiče interes djece za ovo područje. Uz redovnu nastavu tehničke kulture i fizike, učiteljica kontinuirano vodi grupe izvannastavnih aktivnosti: prometnu i modelarsku grupu, a posljednjih desetak godina je u području tehničkog stvaralaštva dosegla pravu renesansu, potičući i uključujući učenike u sve razine natjecanja Znanost mladima, gdje postiže zapažene rezultate. Svake godine 70-tak učenika sudjeluje na školskim natjecanjima, od tog broja 30-tak njih se plasira na županijsku razinu, a svake godine više njih i na Državno natjecanje mladih tehničara gdje se svrstavaju u sam vrh. Ovakvi rezultati doista govore o odgojno – obrazovnoj utemeljenosti nastave tehničke kulture u našoj školi. No, želimo istaknuti i rad s učenicima s posebnim potrebama koje učiteljica integrira u rad svojih grupa, čak i za natjecanja, povodeći se načelom individualnog pristupa i postižući kod njih najviše prema njihovim osobnim mogućnostima i interesima. Svojim vrijednim radom doprinijela je da Osnovna škola Cestica 2007. godine bude dobitnica Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić. Osnovna škola Ivana Kukuljevića SankcinskogIvanec na području tehničke kulture postiže već duži niz godina vrlo zapažene rezultate. Nastava tehničke kulture izvodi se stručno u specijaliziranoj i dobro opremljenoj učionici te na školskom prometnom poligonu. Djeca pokazuju interes za tehniku i u velikom broju se uključuju u izvannastavne aktivnosti. Svake godine učenicima se omogućava polaganje ispita za bicikl, organiziraju izložbe učeničkih radova, redovito nastupaju na smotrama i natjecanjima iz prometa i tehničkog stvaralaštva na međuopćinskoj, županijskoj i državnoj razini te postižu vrlo zapažene rezultate, a započelo se i sa održavanjem radionica iz raketnog modelarstva i robotike pod proljetnim i zimskim praznicima. Prema podacima iz Spomenice škole već 1972./73. djeluje Klub mladih tehničara sa tri sekcije (foto, kino i saobraćajna patrola). Klub djeluje čitavo vrijeme do osamostaljenja Hrvatske. U tom periodu više su puta mladi tehničari sudjelovali na lokalnim, regionalnim, republičkim i jedanput na smotri bivše države. Sa manjim prekidima tehničke aktivnosti nastavljene su još za vrijeme Domovinskog rata, a napose posljednjih godina. U nastavku donosimo i nekoliko najznačajnijih rezultata koje su od 2002. do 2009. godine postizavali mladi tehničari OŠ iz Ivanca. Za Dan škole izlažu se radovi učenika nastali na grupi Mladih tehničara, natjecanjima, najbolji radovi nastalih na vježbama na satu tehničke kulture, plakati s fotografijama s natjecanja i postignutim rezultatima. 2009. godine bila je proslava 170 godina postojanja škole I. K. Sakcinskog. Organiziran je Dan otvorenih vrata škole. Tehničari su se uključili u obilježavanje dana izložbom radova, plakatima sa prošlih i ovogodišnjeg školskog, županijskog i državnog natjecanja te su na radionici izrađivali maketu škole. (vidi u prilogu). Pored redovite nastave i pripremanja mladih tehničara za natjecanja učiteljica tehničke kulture Anđelka Barlek, uz svesrdnu pomoć svoje škole i u suradnji s Društvom pedagoga tehničke kulture, povremeno organizira i druge tehničke aktivnosti. Tako su u 2008./2009. školskoj godini organizirane radionice iz robotike i raketnog modelarstva. (vidi prilog). Zahvaljujući takvim aktivnostima škola je nabavila i vlastitu opremu za robotiku. Slične radionice održat će se i u 2009./2010. školskoj godini. Treba također naglasiti da je u 2009. godini učiteljica tehničke kulture ove škole održala stručno predavanje iz informatike na županijskom stručnom vijeću, a tijekom ljeta sudjelovala je kao jedan od predavača u 2. ljetnoj školi tehničkog stvaralaštva koju organizira Hrvatska zajednica tehničke kulture u Kraljevici.

Web by eSENTIO